Espeleo-Antroido

Datas: Marzo
Organiza: Jose Higinio

Campamento Semana Santa
Datas: dó 24 ao 28 de Marzol
Organiza: Maruxa e Pilar

Campamento de Barrancos
Datas: 30 de Abril e 1 de Xunio
Organiza: Luis

Campamento Infantil
Datas: Sen datas
Organiza: Yoli

Magosto Espeleolóxico:
Datas: 15 e 16 de Outubro
Organiza: Carlos Gende