Cova de Bermún- LUGO

Topo: Bermún.jpg

Localización e achegamento.
A Cova de Bermún atópase en Lugo, seguindo a estrada C-546 Lugo-Ourense, tomando entre os puntos kilométricos 32 y 33 á esquerda a estrada local que leva ó Val do Mao e a Incio; seguidamente temos que desviarnos á dereita en dirección a Incio hata chegares o pobo de Bermún, pasando a primera casa temos un camiño de carro que se mete entre prados á dereita, o final do camino, nunha carballeira, pódese deixar o coche. De frente segue o camiño e temos un segundo camiño que baixa á dereita, seguimos o camiño e imos dar ó prado que ten a boca de cova.

Descripción de la cavidad.
Os arredores que se observan antes de entrar son principalmente un hundimento en forma de dolina, duns 12 metros de profundidade por 7 metros de diámetro, así como numerosos puntos de absorción de agua, algúns deles impracticables.

O acceso o seu interior faise polo lado da dolina ó que lle falta a pared exterior, hacia a esquerda, por medio dunha angosta chimenea descendente que chega después de catro metros o chan dun pequeno rellano, o que comunica cun curto charco ocasional. Deixando atrás un pequeno aporte de agua, vírase 90 grados a través dun tortuoso meandro, onde a característica común é a erosión que presenta a caliza no antigo cauce, que desemboca nun resalte de 3 mts. en forma de cascada.

Unha vez destrepada esta, chégase á Sala Pequeña, lugar onde o río se estreita e desaparece para sentirse e resurxir por un tubo de presión que sae da mencionada sala, formando pequeñas marmitas no seu percorrido. O conducto estréitase ó chegares á zona de La Chimenea, lugar onde é preciso ascender uns cinco metros para alcanzar a parte alta e poder continuar a exploración.

Por unha corta galería descendente temos cortos destrepes e pasamos por varias gateiras que rematan na Sala Ártabros; esta sala é duns 17×6 mts., contén grandes bloques ós que temos que trepar para continuar a progresión.

Aquí o percorrido divídese en dous, e máis adiante volvese unir; a parte da esquerda lévanos á Sala Uno e Sala Dos, accesos ó meandro do bloque e parte baixa da zona do río; a parte da dereita comunícanos có Meandro de la Rana e a Sala Tres. Á zona fósil que contén o Meandro del Bloque e a Poligonal de Nick (ou Labirinto) chégase despois de haberes superado un resalte de 2 mts, destacando o enrexado de meandros e gateiras do chan arcilloso, así como a Sala das Pizarras e a Sala dos Bloques. É posible contactar coa parte activa do río a través do Pozo das Alegrías (P5), por medio dunha estreita diaclasa.

Consideraciones finais
O percorrido total practicado esta preto de 1 Km, recomendándose proseguir a exploración nas zonas do Meandro da Rana, o Pozo das Alegrías e o Labirinto.

Ficha Técnica:

Desenrolo: 1.100 mretros

Auga: Nos meandros de entrada ata chegares á sala Ártabros pódese inundar se chove; moito coidado.

Material de Vertical: No necesita.

Tempo de Exploración: 4 horas.